کمیته علمی همایش


انجمن مشاوره ایران


مقالاتی که مرتبط با جامعه ایرانی و از الگوهای ایرانی _اسلامی استفاده کرده اند و پژوهشهای کیفی در اولویت قرار دارند. 20 مقاله که دارای کیفیت علمی _پژوهشی بالا باشد در ویژه نامه های نشریه پژوهشهای مشاوره به چاپ می رسد. پژوهشهای کیفی ،بومی و پژوهشهای مبتنی برمبانی دینی و فرهنگی در اولویت جدی قرار دارند اخرین مهلت ارسال چکیده ی مقالات تا پایان اسفند ماهمی باشد وآخرین مهلت ارسال کل مقاله تا 5 اردیبهشت 1395است.

درباره همایش

چهاردهمین همایش انجمن مشاوره ایران با موضوع امنیت پایه، ازدواج و خانواده برگزار میشود که حامیان آن شامل دانشگاه های خوارزمی ،علامه طباطبایی، اصفهان، شهید بهشتی، چمران، کردستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت ورزش و جوانان، ، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی اداره کل سلامت شهرداری تهران، اداره آموزش و پرورش شهر تهران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه